HDS

Impressum

Umjetnički direktor: Branimir Mihaljević
Izvršni producent Festivala: Unison
Voditelj projekta: Darko Bakić
Odnosi s javnošću: Josip Radić, Ružica Popović
 
Dizajn weba i pratećih materijala: Denis Marijanović
Tehnička podrška: Slaven Bolanča
 
 
Web stranica powered by VannaCMS
 
Organizatori
Partneri