Search
Close this search box.

VIJESTi

Natječaj za 62. Zagrebački festival

 

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA
 
RASPISUJE
N A T J E Č A J
 
za nove skladbe za 62. ZAGREBAČKI FESTIVAL 2015. godine koji će se održati u siječnju 2015. godine
 
Čl. 1.
Zagrebački festival je festival zabavne, pop i rock glazbe.
 
Čl. 2.
Skladbe za festival se biraju putem ovog natječaja, te putem izravnog poziva organizatora festivala renomiranim hrvatskim autorima.
 
Pravo sudjelovanja imaju autori koji su državljani Republike Hrvatske, dok izvođači iznimno ne moraju biti hrvatski državljani uz uvjet da je tekst skladbe napisan i izveden na hrvatskom jeziku.
 
Demo snimke skladbi šalju se na adresu Hrvatskog društva skladatelja, Berislavićeva 9, Zagreb u formatu audio CD-a, uz naznaku za Zagrebački festival, ili online prijavom na www.zagrebacki-festival.hr
 
Uz demo snimku skladbe treba priložiti tekst pjesme te imena, e-mail adrese i telefonske brojeve skladatelja i tekstopisca. Može se priložiti i prijedlog izvođača skladbe.
 
Svaki pojedini autor ima pravo sudjelovanja na natječaju samo jednom skladbom. Autori koji su direktno pozvani na sudjelovanje na Zagrebačkom festivalu nemaju pravo sudjelovanja i na natječaju.
 
Djela se moraju predati najkasnije do 15. listopada 2014. godine, a objava rezultata natječaja uslijedit će do 31. listopada 2014. godine.
 
Čl. 3
Autori slanjem svojih djela prenose na organizatora pravo prve javne izvedbe. Prijavom na natječaj autori se obvezuju na sklapanje odgovarajućeg nakladničkog ugovora s diskografskom kućom Cantus d.o.o. radi reguliranja prava i obveza pri objavljivanju festivalskih skladbi na nosačima zvuka i slike, kao i objave na digitalnim servisima. Autori koji su ugovorno vezani s drugim diskografskim kućama moraju uz prijavu priložiti i suglasnost svog diskografa za objavljivanje predmetne snimke na festivalskom nosaču zvuka. Sva ostala prava pripadaju autorima prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima.
 
Autori koji potpišu nakladnički ugovor s Cantusom d.o.o. dobit će jednokratnu naknadu za potrebe produkcije i aranžmana za javno izvođenje.
 
Autori mogu slati i ona djela koja su već objavljena ili su pripremljena za objavu na nekom albumu ( uz uvjet da djelo nije objavljeno kao službeni singl albuma) ali isključivo tijekom godine u kojoj je objavljen ovaj Natječaj (2014.) U takvom slučaju, autori moraju priložiti suglasnost izdavača (diskografa) da se predmetna snimka može objaviti na festivalskom CD-u. Također, u takvom slučaju autor nema pravo na jednokratnu naknadu.