Search
Close this search box.

VIJESTi

Pravilnik natječaja 64. Zagrebačkog festivala

 

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA

RASPISUJE

 

N A T J E Č A J

za nove skladbe za 64. ZAGREBAČKI FESTIVAL 2017 koji će se održati u siječnju 2017. godine.

 

Čl. 1.

Zagrebački festival je festival zabavne, pop i rock glazbe.

Čl. 2.

Skladbe za festival biraju se putem ovog natječaja te putem poziva koji se upućuje od strane uredništva festivala renomiranim hrvatskim autorima.

Kriterij za odabir skladbi je isključivo umjetnička vrijednost, s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela.

Pravo sudjelovanja imaju autori koji su državljani Republike Hrvatske, dok izvođači iznimno ne moraju biti hrvatski državljani uz uvjet da je skladba napisana i izvedena na hrvatskom jeziku.

Snimljene skladbe prijavljuju se isključivo putem online obrasca za prijavu dostupnom na službenim web stranicama festivala www.zagrebacki-festival.hr od 20. rujna 2016.

Svaki pojedini autor ima pravo sudjelovanja na natječaju sa samo jednom skladbom. Autor koji je dobio poziv uredništva festivala za sudjelovanje na Zagrebačkom festivalu nema pravo sudjelovanja i na natječaju.

Na natječaju smiju sudjelovati i članovi uredništva festivala.

Radovi se moraju predati najkasnije do 20. listopada 2016. godine.

Čl. 3

Uredništvo festivala čine članovi Hrvatskog društva skladatelja od kojih jedan obnaša funkciju umjetničkog voditelja festivala. Uredništvo bira skladbe, odnosno odlučuje kojim se autorima upućuje poziv za sudjelovanje.

Čl. 4

Autori slanjem svojih radova prenose na organizatora pravo prve javne izvedbe i ujedno se obvezuju na potpisivanje odgovarajućeg nakladničkog ugovora zbog reguliranja prava i obveza pri objavljivanju festivalskih skladbi na nosačima zvuka i slike, kao i objave na digitalnim servisima. Sva ostala prava pripadaju autorima prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima.

Autori mogu slati i one radove koji su već objavljeni ili pripremljeni za objavu na albumu u 2016. godini, uz uvjet da djelo nije objavljeno kao službeni singl albuma. U tom slučaju, autori moraju priložiti suglasnost izdavača (diskografa) da se rad može objaviti na festivalskom CD-u koji će izaći u izdanju Cantus d.o.o.

 

U Zagrebu, 20. rujna 2016. godine