Search
Close this search box.

VIJESTi

Pravilnik natječaja 65. Zagrebačkog festivala

 

 

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA

RASPISUJE

 

N A T J E Č A J

za nove skladbe za 65. ZAGREBAČKI FESTIVAL 2018 koji će se održati u siječnju 2018. godine.

 

Čl. 1.

Zagrebački festival je festival zabavne, pop i rock glazbe.

Čl. 2.

Skladbe za festival biraju se putem ovog natječaja. Kriterij za odabir skladbi je isključivo umjetnička vrijednost, s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela.

Čl. 3.

Pravo sudjelovanja imaju autori koji su državljani Republike Hrvatske.

Čl. 4.

Snimljene skladbe prijavljuju se isključivo putem ONLINE OBRASCA dostupnog na službenim web stranicama Festivala počevši od 15. rujna 2017.

Svaki pojedini autor ima pravo sudjelovanja na natječaju sa samo jednom skladbom. Prijaviti se mogu finalne master snimke ili demo verzije pjesama. Izvođač na prijavi mora biti isti izvođač na finalnoj verziji pjesme i na završnoj manifestaciji Zagrebačkog festivala.

Radovi se moraju predati najkasnije do 15. listopada 2017. godine.

Čl. 5.

Uredništvo festivala čine istaknuti hrvatski glazbeni i medijski profesionalci na čelu s umjetničkim voditeljem festivala, redovnim članom Hrvatskog društva skladatelja.

Čl. 6.

Autori slanjem svojih radova prenose na organizatora pravo prve javne izvedbe i pristaju da se njihovi radovi objave na nosačima zvuka i slike, kao i na digitalnim servisima. Sva ostala prava pripadaju autorima prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima. Autori jamče originalnost prijavljenih djela. U slučaju bilo kakvih sudskih sporova po ovom pitanju, svu odgovornost snosi autor.

Čl. 7.

Autori mogu slati i one radove koji su već objavljeni ili pripremljeni za objavu na albumu u 2017. godini, uz uvjet da djelo nije objavljeno kao službeni singl albuma. U tom slučaju, autori moraju priložiti suglasnost izdavača (diskografa) da se rad može objaviti na festivalskom CD-u.

Čl. 8.

Sudionici Festivala pristaju na sudjelovanje u medijskim i sponzorskim kampanjama Festivala, uz potpisivanje odgovarajućeg ugovora.

 

U Zagrebu, 15. rujna 2017. godine