Search
Close this search box.

VIJESTi

Pravilnik natječaja 66. Zagrebačkog festivala 2019.

 

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA

RASPISUJE

 

N A T J E Č A J

za nove skladbe za 66. ZAGREBAČKI FESTIVAL 2019. koji će se održati u siječnju 2019. godine.

 

Čl. 1.

Zagrebački festival je festival zabavne, pop i rock glazbe.

Čl. 2.

Skladbe za festival biraju se putem ovog natječaja. Kriterij za odabir skladbi je isključivo umjetnička vrijednost, s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela.

Čl. 3.

Pravo sudjelovanja imaju autori koji su državljani Republike Hrvatske ili autori kojima je Republika Hrvatska matična zemlja uspostave autorskog identiteta.

Čl. 4.

Snimljene skladbe prijavljuju se isključivo putem online obrasca dostupnog na službenim web stranicama Festivala počevši od 15. rujna 2018.

Svaki pojedini autor ima pravo sudjelovanja na natječaju sa samo jednom skladbom. Prijaviti se mogu isključivo završne verzije. Izvođač na prijavi mora biti isti izvođač na završnoj verziji pjesme i na završnoj manifestaciji Zagrebačkog festivala.

Radovi se moraju predati najkasnije do 15. listopada 2018. godine.

Čl. 5.

Uredništvo festivala čine istaknuti hrvatski glazbeni i medijski profesionalci na čelu s umjetničkim voditeljem festivala, redovnim članom Hrvatskog društva skladatelja.

Čl. 6.

Autori slanjem svojih radova prenose na organizatora pravo prve javne izvedbe i pristaju da se njihovi radovi objave na nosačima zvuka i slike, kao i na digitalnim servisima. Sva ostala prava pripadaju autorima prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima. Autori jamče originalnost prijavljenih djela. U slučaju bilo kakvih sudskih sporova po ovom pitanju, svu odgovornost snosi autor.

Čl. 7.

Autori mogu slati i one radove koji su već objavljeni ili pripremljeni za objavu na albumu u 2018. godini, uz uvjet da djelo nije objavljeno kao službeni singl albuma. U tom slučaju, autori moraju priložiti suglasnost izdavača (diskografa) da se rad može objaviti na festivalskom CD-u.

Čl. 8.

Sudionici Festivala pristaju na sudjelovanje u medijskim i sponzorskim kampanjama Festivala, uz potpisivanje odgovarajućeg ugovora.

 

U Zagrebu, 15. rujna 2018. godine