Search
Close this search box.

VIJESTi

Pravilnik natječaja za nove pjesme 70. Zagrebačkog festivala

Hrvatsko društvo skladatelja objavljuje N A T J E Č A J za nove skladbe za 70. ZAGREBAČKI FESTIVAL koji će se održati 2023.

Čl. 1.

Zagrebački festival je festival zabavne, pop i rock glazbe.

Čl. 2.

Skladbe za festival biraju se putem ovog natječaja. Kriterij za odabir skladbi je isključivo umjetnička vrijednost, s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela.

Čl. 3.

Pravo sudjelovanja imaju autori koji su državljani Republike Hrvatske ili autori kojima je Republika Hrvatska matična zemlja uspostave autorskog identiteta.

Čl. 4.

Snimljene skladbe prijavljuju se isključivo putem online obrasca dostupnog na službenim web stranicama Festivala.

Svaki pojedini autor glazbe ima pravo sudjelovanja na natječaju sa samo jednom skladbom. Prijaviti se mogu isključivo studijske završne snimke novih pjesama. Izvođač na prijavi mora biti isti izvođač na završnoj verziji pjesme i na završnoj manifestaciji Zagrebačkog festivala.

Radovi se moraju predati najkasnije do 29. siječnja 2023. godine.

Čl. 5.

Uredništvo festivala čine istaknuti hrvatski glazbeni i medijski profesionalci na čelu s umjetničkim voditeljem festivala, redovnim članom Hrvatskog društva skladatelja.

Čl. 6.

Autor slanjem svojih radova prenosi na organizatora pravo prve javne izvedbe i pristaje da se u to svrhu njegov rad objavi na nosačima zvuka i slike, kao i na digitalnim servisima. Sva ostala prava pripadaju autorima prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima. Autor jamči originalnost prijavljenog djela. U slučaju bilo kakvih sudskih sporova po ovom pitanju, svu odgovornost snosi autor.

Čl. 7.

Autor može slati i one radove koji su već objavljeni ili pripremljeni za objavu na albumu u 2023. godini, uz uvjet da djelo nije objavljeno kao službeni singl albuma. U tom slučaju, autor mora priložiti suglasnost izdavača (diskografa) da se rad može objaviti na festivalskoj kompilaciji.

Čl. 8.

Sudionici Festivala pristaju na sudjelovanje u medijskim i sponzorskim kampanjama Festivala, uz potpisivanje odgovarajućeg ugovora.